Esport

Muntures per a gaudir al màxim dels esports amb la millor protecció i visió.

Lents neutres i graduades amb 100% d’absorció d’UV, de llum visible I d’ infraroig.
Segons l’activitat, les lents poden ser: fotocromàtiques ( s’oscureixen al sol), polaritzades, I si l’esport és d’interior lents blanques.

Sentint i Mirant junts!