Contactologia

Adaptem lents de contacte:

– Hidrofíliques ( toves)
– Rígides i semirígides
– Multifocals ( per la presbícia)
– Tòriques ( per els astigmatismes)
– Terapèutiques ( per la protecció corneal)

Treballem amb els següents laboratoris:

Sentint i Mirant junts!