Centre d’optometria

QUE ÉS L’OPTOMETRIA?

L’optometrista és el professional de la visió que avalua tot el sistema visual i, en cas de necessitar ulleres o lents de contacte, et fa totes les proves i el seguiment.

També et diagnostica qualsevol disfunció del sistema visual i, si detecta una patologia, et derivarà al metge oftalmòleg.

Hi ha optometristes especialitzats en visió i aprenentatge que t’ajuden a rehabilitar la visió mitjançant programes de teràpia visual, i ÒPTICA LLUCMAJOR ha decidit ampliar els seus serveis per treballar aquest punt de l’optometria tan interessant.

Na Joana Maria , s’ha format i especialitzatt en l’optometria comportamental, diplomada en Òptica i Optometria per la universitat de Terrassa UPC (2007-2010), Màster de Teràpia Visual al COI ( centre d’optmotría internacional Madrid), i sempre amb formació continuada.

QUÈ ÉS L’OPTOMETRIA COMPORTAMENTAL O TERÀPIA VISUAL?

Normalment, l’optometria se centra en l’estat refractiu de l’ull (miopia, hipermetropia, astigmatisme o presbícia) però l’ Optometria Comportamental va molt més enllà, donant resposta a problemes més complexos com estrabismes, ambliopia, diplopia, supressió de la visió binocular, problemes d’aprenentatge, entre d’altres.

és a dir, el “com i per a què” utilitza la visió cadascun dels nostres pacients.

Per això a l’examen visual comportamental no només mesurem la quantitat de visió (agudesa visual), també valorem:

 • Motilitat Ocular
 • Capacitat acomodativa (enfocament)
 • Estereopsis (visió 3D)
 • Camp visual
 • Postura visual (fòries / tropies)
 • Convergència i divergència (lluny i prop)
 • Visió del color
 • Salut Ocular
 • I com es processa la informació visual

Per conèixer com és processada la informació visual es realitzen diverses proves preceptuals com:

 • Discriminació visual
 • Coordinació ull-mà
 • Memòria visual
 • Constància de forma
 • Visió espacial
 • Visualització
 • Tancament visual
 • Direccionalitat i lateralitat

Les solucions que ofereix l’optometria comportamental no es limiten a prescriure ulleres o no, o bé lents de contacte, sinó que després de l’examen complet, es planifica un programa de teràpia visual individualitzat, amb treball diari i sessions a consulta.

Com treballem?

Es demana cita prèvia
La primera consulta consta de dues sessions.
* la primera es realitza a Òptica Llucmajor ( graduació, AV, visió binocular, visio 3D, acomodació, motilitat ocular, pressió intraocular…..) el temps aproximat és de 45 min.
* la segona sessió es du a terme al centre d’ optometria, i avaluem les habilitats visuals i la lateralitat.
S’entrega un informe complet
S’explica el cas i si és necessari es planifica un programa de Teràpia Visual, que consisteix amb sessions setmanals o quinzenals al centre d’optometria , i un treball constant diari a casa.
La duració de la teràpia visual depèn exclusivament de cada cas i cada pacient, hi ha casos que amb un parell de sessions estan solucionats i d’altres que poden durar mesos.
L’èxit de la teràpia és un conjunt dels tres pilars (família, infant i optometrista) i la constància.

Com podem saber que el nostre fill o alumne necessita millorar el seu sistema visual?

Els símptomes que normalment manifesten són:

QUAN EL NIN LLEGEIX…

 • Es nega a llegir o manifesta que no li agrada.
 • Quan llegeix, es cansa més fàcilment que la resta de companys de classe.
 • Ressegueix amb el dit per llegir.
 • Repeteix síl·labes o paraules llegides.
 • Quan llegeix se salta paraules o perd la línia.
 • Per llegir necessita girar el cap.
 • En llegir habitualment omet paraules o monosíl·labs.
 • Té problemes de comprensió lectora.
 • Té una velocitat lectora per sota els companys de classe.
 • Se salta línies, lletres o paraules.
 • No entén el que llegeix.
 • Confon “el” per “le”.
 • És significativament més bona la comprensió oral que l’escrita.
 • S’acosta excessivament en llegir i escriure.
 • En llegir o escriure sol tancar o tapar-se un ull.
 • Té dificultats per escriure en línia recta i de mantenir l’espai entre lletres i paraules.
 • Ratlla o esborra sovint el text que escriu.
 • Quan copia de la pissarra i/o del llibre sovint tarda més que els seus companys i /o fa errors.
 • Té poca memòria visual.
 • Necessita rellegir algunes paraules.

Sentint i Mirant junts!